L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

 mgr Krystyna  Ordon 

 dyrektor szkoły 

2.

 mgr Agnieszka  Ewiak - Bałata

 pedagog 

3.

 mgr Marta Wyrzykowska

 pracownik administracji

4.

 Renata Barszcz 

 higienistka szkolna

 

 

NAUCZYCIELE

 

L.p.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1.

mgr  Małgorzata Armatys - nauczyciel       dyplomowany 

edukacja wczesnoszkolna

2.

mgr Grażyna Kozioł - nauczyciel dyplomowany 

edukacja wczesnoszkolna

3.

mgr Barbara Ordon - nauczyciel dyplomowany 

edukacja wczesnoszkolna

4.

mgr Mariusz Jedliński - nauczyciel dyplomowany 

wychowanie fizyczne

5.

mgr  Irena Kołodziej -  nauczyciel dyplomowany

technika, plastyka, muzyka, świetlica

6.

mgr Marek Jakubowski - nauczyciel  mianowany 

historia

7.

mgr Anna Galek - nauczyciel kontraktowy 

matematyka

8.

mgr  Marta Kuś  -  nauczyciel  dyplomowany

geografia

9.

ks. Bartosz Skoczylas - nauczyciel  dyplomowany

religia

10.

mgr  Krystyna Ordon - nauczyciel dyplomowany

przyroda, biologia

11.

mgr Leszek Mazur - nauczyciel  dyplomowany

informatyka

12.

mgr Alicja Ryba - nauczyciel mianowany

język polski

13.

mgr Ilona Szczepaniuk - nauczyciel  mianowany

język angielski

14. mgr   Małgorzata Mycek - nauczyciel dyplomowany
język niemiecki
15. mgr  Elżbieta  Głowacka  -  nauczyciel dyplomowany chemia
16. mgr  Greta  Tomczyk - Jarosz - nauczyciel dyplomowany fizyka
17. mgr  Urszula Babiarz - nauczyciel dyplomowany
WDŻ, edukacja dla bezpieczeństwa, biblioteka szkolna
18. mgr  Anna Dyjak - nauczyciel dyplomowany
nauczyciel wspomagający
19. mgr  Nina Leończyk - nauczyciel dyplomowany
tyflopedagog
 
 

 

szkola z klasa 2460x1725

prom zdr

lepsza szkola

owoce

mleko

abp

certyfikat

Certyfikat dzień bez śmiecenia 1024

Certyfikat młodzi cyfrowi