Deklaracja dostępności
Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak funkcji zwiększenia wielkości czcionki, brak możliwości zmiany kontrastu, brak nawigacji, brak tekstu alternatywnego, brak możliwości stosowania skrótów klawiaturowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Galek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 609161220

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu
 • Adres: ul. Sienkiewicza 215
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 158233529

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 1. Do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 Tarnobrzegu prowadzą dwa wejścia:
 • jedno, po schodach, znajdujące od strony ul. Sienkiewicza 215, przed którym nie ma parkingu;
 • drugie, znajdujące się na tym samym poziomie co budynek, od strony wewnętrznego parkingu szkoły, na który można wjechać przez bramę wjazdową z ulicy Sienkiewicza.
 1. Parking jest duży, nie posiada wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Dla osób niepełnosprawnych dostępne jest wejście od parkingu szkoły, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
 5. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze, w nowej części szkoły, po lewej stronie od wejścia z parkingu.
 6. Na korytarz znajdujący się na parterze, prowadzą schody.
 7. W szkole znajdują się toalety na piętrze i na parterze.
 8. Toalety na parterze dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
 9. W budynku szkoły nie ma windy.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy.

 

szkola z klasa 2460x1725

Certyfikat Szkoły rozwijającej talenty

prom zdr

lepsza szkola

owoce

mleko

Puchatek certyfikat

certyfikat

Certyfikat dzień bez śmiecenia 1024

Certyfikat młodzi cyfrowi

BIP logo

covid 19COVID - 19

office grafika

egzamin

Egzamin ósmoklasisty

ksiazki

school calendar