LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA -  Marka Michalaka
 
 
Szanowni Państwo,
nową kampanią społeczną chciałbym zwrócić uwagę społeczeństwa na zjawisko przemocy rówieśniczej, na fakt jak poważnym jest ona problemem społecznym. Charakterystyczna dla tego zjawiska szybkość rozpowszechniania treści kierowanych przeciwko ofierze oraz ich masowa dostępność, szczególnie w kontekście użycia mediów elektronicznych sprawia, że są to sytuacje wyjątkowo niebezpieczne i trudne do wyeliminowania. Dostrzegając wagę zagadnienia, powstała kampania społeczna „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”, która została zainaugurowana w marcu 2018 roku.
Celem akcji jest nagłośnienie problemu przemocy rówieśniczej oraz zmiana postaw młodzieży, a przez to obniżenie poziomu agresji w szkole. Należy pamiętać, że przemoc wobec najmłodszych i jej konsekwencje dotyczą nas wszystkich, dlatego wspólnie powinniśmy przyczyniać się do podnoszenia świadomości w tym obszarze.
Niezwykle ważne jest zapobieganie zachowaniom agresywnym i umiejętność podjęcia skutecznej reakcji na nie – to wspólne zadanie dla nas, dorosłych – nauczycieli, wychowawców, ale także dla samej młodzieży. Liczę na Państwa wsparcie, dlatego rekomenduję i proszę o szeroką dystrybucję materiałów, zamieszczonych na stronie internetowej www.odwagaratujezycie.pl. Znajdziecie tam Państwo plakaty, film promocyjny oraz dodatkowe informacje, związane z kampanią „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”, które pozwolą na przekazanie młodym ludziom komunikatu, że będąc w swoim środowisku świadkami tego rodzaju zachowań mają możliwość skutecznego działania oraz przeciwstawienia się sprawcy przemocy.

Uprzejmie proszę o przychylność oraz włączenie się w działania profilaktyczne, chroniące dobro i prawa dzieci.

szkola z klasa 2460x1725

prom zdr

lepsza szkola

owoce

mleko

Puchatek certyfikat

certyfikat

Certyfikat dzień bez śmiecenia 1024

Certyfikat młodzi cyfrowi

BIP logo

covid  19COVID - 19

office grafika

egzamin

Egzamin ósmoklasisty

ksiazki

school calendar

wzorowa lazienka