Informacja
w sprawie dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2020/2021


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu  im. gen. Leopolda Okulickiego działając na podstawie §5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1603), informuje o ustalonych w roku szkolnym 2020/2021 dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolny 2020/2021 będą:


02 listopad 2020r. - poniedziałek

04-05 styczeń 2021r. – poniedziałek , wtorek

31 marzec 2021r. - środa

04 czerwiec 2021r. – piątek

Jednocześnie informuję, że szkoła w w/w dniach zorganizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).

                                                                                                                              Krystyna Ordon
                                                                                                                                 Dyrektor SP7

szkola z klasa 2460x1725

Certyfikat Szkoły rozwijającej talenty

prom zdr

lepsza szkola

owoce

mleko

Puchatek certyfikat

certyfikat

Certyfikat dzień bez śmiecenia 1024

Certyfikat młodzi cyfrowi

BIP logo

covid  19COVID - 19

office grafika

egzamin

Egzamin ósmoklasisty

ksiazki

school calendar

wzorowa lazienka