Szanowni Państwo,

W związku z możliwoścą skorzystania z konsultacji przez uczniów klasy VIII od 25 maja oraz konsultacji dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 1 czerwca br. prosimy o zapoznanie się z harmonogramami konsultacji oraz z procedurami i zasadami postępowania
i zachowania się uczniów korzystających z konsultacji. 

 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 Konsultacje odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 Możesz skorzystać z konsultacji wyłącznie w celu poprawy oceny rocznej lub wyjaśnienia trudnej dla Ciebie partii materiału nauczania; konsultacje nie są lekcjami, nadal obowiązuje tryb nauki zdalnej.

Rodzice/opiekunowie prawni bezwzględnie zobowiązani są do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego w Tarnobrzegu oraz  wypełnieniem załączników,  podając nr numer telefonu w celu szybkiego kontaktu.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy 8      25 - 29 maja      -     plik  doc            

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas  4-8    1 - 15 czerwca  -     plik  doc        

 Wzór oświadczenia rodziców  (zał. 1) -    plik  doc            plik pdf

Wzór deklaracji rodziców    (zał. 2)     -    plik  doc           plik pdf

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KONSULTACJI NAUCZYCIELSKICH     -   plik  doc            plik pdf

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO W TARNOBRZEGU  

szkola z klasa 2460x1725

prom zdr

lepsza szkola

owoce

mleko

Puchatek certyfikat

certyfikat

Certyfikat dzień bez śmiecenia 1024

Certyfikat młodzi cyfrowi

BIP logo

covid  19COVID - 19

office grafika

egzamin

Egzamin ósmoklasisty

ksiazki

school calendar

wzorowa lazienka