sp7bSzkoła w Mokrzyszowie została założona  w 1872 r. z inicjatywy właściciela dóbr Mokrzyszowa Artura  Teodora Schindlera. Była to szkoła ludowa, jednoklasowa, w której uczył jeden nauczyciel. W roku 1898 szkoła jednoklasowa została przekształcona  w szkołę dwuklasową. W sierpniu 1905 r. powstała trzecia sala lekcyjna w domu hrabiego Zdzisława Tarnowskiego. W 1935 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny. W czasie II wojny światowej szkoła uległa poważnym zniszczeniom.

 

W 1975 roku Tarnobrzeg został  miastem wojewódzkim, a Mokrzyszów został włączony do granic administracyjnych miasta jako jedna z dzielnic. W związku  z tym szkoła otrzymała swój numer i zyskała miano Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu. W 1995 roku nadano szkole imię generała Leopolda Okulickiego.

 

Budynek szkolny był wielokrotnie remontowany. W 2005 r. oddano do użytku nową część szkoły oraz pomieszczenia administracyjne.

    Nasza szkoła jest dzisiaj niewielką osiedlową szkołą, liczącą 120 uczniów. W świat wiedzy wprowadza uczniów 15 osobowe grono pedagogiczne. Szkoła może poszczycić się nową, dużą salą gimnastyczną, biblioteką z czytelnią wyposażoną w Internetowe Centrum Multimedialne oraz dwoma pracowniami komputerowymi pozyskanymi w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Pracownie wyposażone są także w nowoczesny sprzęt multimedialny. Powstanie bogatej bazy informatycznej ułatwiło dostęp do Internetu wszystkim uczniom i nauczycielom. Korzystanie z Internetu umożliwia uczniom poszerzanie  wiedzy, pozyskiwanie informacji przydatnych na lekcjach, opracowywanie referatów oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych. Zainteresowanie uczniów pogłębianiem wiedzy z zakresu technologii informacyjnej jest bardzo duże. Zaowocowało to zdobyciem przez uczniów naszej szkoły dwóch pierwszych miejsc w miejskim konkursie informatycznym, pierwszego i drugiego miejsca w konkursie powiatowym oraz wysokich lokat w konkursie międzypowiatowym.

Ponadto nasi uczniowie chętnie biorą udział w różnych konkursach szkolnych i miejskich osiągając liczne sukcesy. Nasza szkoła jest również organizatorem miejskiego konkursu „Żyj zdrowo”
oraz miejskiego konkursu historycznego „Patroni Naszych Szkół”.

W szkole działają następujące organizacje: „Samorząd Uczniowski”, „Szkolna Kasa Oszczędzania” i „Polski Czerwony Krzyż”. Od wielu lat SKO i PCK organizują akcję charytatywną „Podziel się sercem - podziel się złotówką” na rzecz wychowanków z „Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej” w Tarnobrzegu.

Od kilku lat prowadzimy zbiórkę plastikowych nakrętek pomagając w ten prosty sposób osobom niepełnosprawnym. Każdego roku włączamy się w akcję "Góra Grosza".

Systematycznie współpracujemy  z „Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną” oraz z „Miejską Biblioteką Publiczną”. 

W szkole organizowane są różne uroczystości i imprezy środowiskowe: andrzejki, mikołajki, jasełka „Dzień Babci i Dziadka”, „ Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Sportu Szkolnego”. Dobrze układa się współpraca z rodzicami, którzy z zaangażowaniem włączają się w przygotowanie  uroczystości.

Nasza szkoła jest szczególnie przyjazna dla ucznia, ponieważ żadne dziecko  nie jest anonimowe. Nauczyciele znają dobrze uczniów  i ich sytuację rodzinną, więc starają się otaczać ich wszechstronną opieką.

Posiadamy  certyfikat „Szkoły z Klasą”, certyfikat „ Szkoły promującej zdrowie”.

zsz17_01.jpg zsz17_02.jpg zsz17_03.jpg zsz17_04.jpg zsz17_05.jpg zsz17_06.jpg zsz17_07.jpg zsz17_08.jpg zsz17_09.jpg zsz17_10.jpg zsz17_11.jpg zsz17_12.jpg zsz17_13.jpg zsz17_14.jpg zsz17_15.jpg zsz17_16.jpg zsz17_17.jpg zsz17_18.jpg zsz17_19.jpg zsz17_20.jpg zsz17_21.jpg zsz17_22.jpg zsz17_23.jpg zsz17_24.jpg zsz17_25.jpg zsz17_26.jpg zsz17_27.jpg zsz17_28.jpg zsz17_29.jpg zsz17_30.jpg zsz17_31.jpg zsz17_32.jpg zsz17_33.jpg zsz17_34.jpg zsz17_35.jpg zsz17_36.jpg zsz17_37.jpg zsz17_38.jpg zsz17_39.jpg zsz17_40.jpg zsz17_41.jpg zsz17_42.jpg zsz17_43.jpg zsz17_44.jpg zsz17_45.jpg zsz17_46.jpg zsz17_47.jpg zsz17_48.jpg zsz17_49.jpg zsz17_50.jpg zsz17_51.jpg zsz17_52.jpg zsz17_53.jpg zsz17_54.jpg zsz17_55.jpg zsz17_56.jpg zsz17_57.jpg zsz17_58.jpg zsz17_59.jpg zsz17_60.jpg zsz17_61.jpg zsz17_62.jpg zsz17_63.jpg zsz17_64.jpg zsz17_65.jpg zsz17_66.jpg zsz17_67.jpg zsz17_68.jpg zsz17_69.jpg zsz17_70.jpg zsz17_71.jpg zsz17_72.jpg zsz17_73.jpg zsz17_74.jpg zsz17_75.jpg zsz17_76.jpg zsz17_77.jpg zsz17_78.jpg zsz17_79.jpg zsz17_80.jpg zsz17_81.jpg zsz17_82.jpg zsz17_83.jpg zsz17_84.jpg zsz17_85.jpg zsz17_86.jpg zsz17_87.jpg zsz17_88.jpg

szkola z klasa 2460x1725

prom zdr

lepsza szkola

owoce

mleko

Puchatek certyfikat

certyfikat

Certyfikat dzień bez śmiecenia 1024

Certyfikat młodzi cyfrowi

BIP logo

covid  19COVID - 19

office grafika

egzamin

Egzamin ósmoklasisty

ksiazki

school calendar

wzorowa lazienka