DRODZY RODZICE:

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. kształcenie na odległość w szkołach zostało przedłużone do 26 kwietnia br.


Przypominamy Państwu niezbędne informacje :

 • Materiał zadawany uczniom będzie dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce:
  EDUKACJA ZDALNA”.
 • Zapewniamy każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwość konsultacji z nauczycielem. O formie konsultacji i jej czasie poinformują Was nauczyciele poprzez e-dziennik.
 • Nauczyciele w godzinach zgodnych z planem lekcji danego oddziału pozostają w stałej gotowości do kontaktu z uczniem i rodzicem w dowolnej formie.
 • Zdalne nauczanie należy realizować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sieci, przepisów RODO i higienicznych warunków pracy dziecka.
 • Nauczyciele priorytetowo potraktują przedmioty kluczowe.
 • Pracujemy na obowiązującym dotychczas planie lekcji.
 • Wyjątek stanowią klasy I-III, o równomiernym obciążeniu zajęciami w poszczególne dni tygodnia, decyduje wychowawca.
 • Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom i rodzicom oraz dyrektorowi szkoły sposoby monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i oceniania.

Proszę śledzić wszelkie komunikaty pojawiające się na naszej stronie i odczytywać wiadomości na
e-dzienniku. 

Życzę cierpliwości i wytrwałości – Krystyna Ordon

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu

szkola z klasa 2460x1725

prom zdr

lepsza szkola

owoce

mleko

Puchatek certyfikat

certyfikat

Certyfikat dzień bez śmiecenia 1024

Certyfikat młodzi cyfrowi

BIP logo

covid 19COVID - 19

office grafika

egzamin

Egzamin ósmoklasisty

ksiazki

school calendar

wzorowa lazienka