Krótki rys historyczny
 

1872r.- Założenie jednoklasowej Szkoły Ludowej.

1892r.- Spaleniu ulega zachodni róg dachu szkoły.

1902r.- Zakupienie Mokrzyszowa przez hrabiego Zdzisława Tarnowskiego.

1914r.- Zajęcie szkoły przez żołnierzy z Pułku Syberyjskiego.

1915r.- Założenie przez Tarnowskich Ochronki dla Sierot.

1920r.- Kwaterowanie wojsk  polskich w szkole.

1933r.- Częściowe zniszczenie szkoły.

1935r.- Oddanie do użytku nowego budynku szkoły.

1937r.- Szkoła uzyskuje status Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia.

1939r.- W wyniku działań wojennych szkoła traci część pomocy naukowych  i dokumentacji szkolnej.

1941r.- Wojsko niemieckie zajmuje szkołę.

1944r.- Armia Czerwona zajmuje Mokrzyszów. W szkole zostaje urządzony szpital.

22.02.1945r.- Rozpoczęcie roku szkolnego.

1976r.- Szkoła otrzymuje swój numer "7".

1995r.- Nadanie szkole imienia gen. L. Okulickiego.

2002r.- Uroczyste obchody 130-lecia istnienia szkoły.

2005r.- Oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły-sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, biblioteki z czytelnią,

           pomieszczeń administracyjnych oraz zaplecza sanitarnego.

Powrót